Nautakirurgia

Nautojen leikkaukset tehdään navetassa, pääsääntöisesti seisovalle eläimelle paikallispuudutuksessa. Jos leikkaustarve on tiedossa ennen leikkaavan eläinlääkärin saapumista, voidaan esivalmisteluilla tehostaa ja helpottaa työskentelyä. Navettaolosuhteissa puhtauteen panostaminen on erityisen tärkeää. Mitä hygienisemmin navettaolosuhteissa pystytään toimimaan, sitä vähäisempi on antibioottien tarve, pienempi tulehduksellisten komplikaatioiden riski ja parempi ennuste toipumiseen on.

Naudan vatsaontelokirurgia

Pääsääntöisesti naudan vatsaontelokirurgiassa on kyse sektiosta tai juoksutusmahaleikkauksesta, mutta kyseessä voi olla myös mm. eksploratorinen laparotomia, jossa leikkauksella selvitetään ongelman syytä, tai rumenotomia, jossa pötsistä halutaan poistaa sinne kuulumatonta materiaalia. Juoksutusmahaleikkauksessa ja eksploratorisessa lapaparotomiassa valmistellaan naudan vasen puoli, sektiossa ja rumenotomiassa oikea.

Leikkauspaikalla tulee olla tilaa ainakin leikkauspuolella ja eläin tulee olla helposti kytkettävissä. Jos valaistus on heikko, kannattaa varata mahdollisuuksien mukaan lisävalaistusta.

Tarvikkeet

 • Puhdasta, lämmintä vettä
 • Puhtaita pyyhkeitä tai talouspaperia
 • Puhdas pöytätaso instrumenteille
 • Riimu
 • Nilkkaremmit
 • Narua hännän sitomiseksi vastakkaiseen takajalkaan
 • Köyttä vastakkaiseen takajalkaan eläimen kaatumisen tai makuulle menon varalta
 • Sähköpiiska makuulle menon varalta
 • Saavi, pussi tms. roskille

Eläimen valmistelu

 • Irtolian harjaaminen tarvittaessa
 • Nilkkaremmien kiinnitys
 • Hännän kiinnitys
 • Huolellinen karvojen ajo riittävän isolta alueelta leikkauspuolelta

Muu kirurgia ja elänlääkärin hoitoa vaativat haavat

Toimenpidepaikalla tulee olla riittävästi tilaa ainakin puolella jossa työskennellään, ja eläin tulee olla helposti kytkettävissä. Jos valaistus on heikko, kannattaa varata mahdollisuuksien mukaan lisävalaistusta.

Mahdolliset lisätarvikket ja muu huomioitava riippuu tilanteesta.

Tarvikkeet

 • Puhdasta, lämmintä vettä
 • Puhtaita pyyhkeitä tai talouspaperia
 • Puhdas pöytätaso instrumenteille
 • Riimu
 • Tarvittaessa nilkkaremmit, erityisesti jos kyseessä on vedinvamma
 • Tarvittaessa narua hännän sitomiseksi vastakkaiseen takajalkaan
 • Tarvittaessa köyttä vastakkaiseen takajalkaan eläimen kaatumisen tai makuulle menon varalta
 • Tarvittaessa sähköpiiska makuulle menon varalta
 • Saavi, pussi tms roskille

Eläimen valmistelu

 • Irtolian harjaaminen tarvittaessa
 • Mahdollinen nilkkaremmien kiinnitys
 • Mahdollinen hännän kiinnitys